Algemene STAM Aanhangwagens verhuurvoorwaarden

 • Een geldig Nederlands legitimatie en rijbewijs.
 • Het huurtarief+Borg Dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen/trailer gedurende de hele duur van deze huurovereenkomst, verzekering buitenland is volledig eigen risico.
 • De aanhangwagen/trailer mag tijdens de huur periode niet aan derden worden uitgeleend en/of doorverhuurd.
 • Verkeersovertredingen gemaakt met de aanhangwagen zijn voor rekening huurder.
 • De aanhangwagen dient door de huurder afgesproken tijd schoon te worden teruggebracht.
  Wanneer dat niet het geval is, wordt er €15,- in rekening gebracht.
 • De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de aanhangwagens weer terug komt bij de verhuurder als er schade en/of gebreken aan de gehuurde aanhangwagen zijn ontstaan tijdens de huurperiode, al of niet door de huurder zelf.
  Alle kosten die hieruit voortkomen zijn volledig voor de huurder.
 • De huurder dient zelf zorg te dragen voor het juiste kentekennummerplaat.
  Bij aanhangwagens tot 750 Kg. draagvermogen.
 • Bij diefstal zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen door de huurder worden betaald.
 • In geval van diefstal of schade, dient dit direct gemeld te worden bij Stam Aanhangwagens.
 • Het laadvermogen mag niet worden overschreden, eventuele schades of bekeuringen door het overschrijden van het maximum draaggewicht zijn voor de rekening van de huurder.
 • De verhuurder is gerechtigd  is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussenpartijen lopende huurovereenkomst, zonder enig nader overleg te ontbinden.
 • Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventuele verlengde termijn bij de verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij de huur automatisch doorgaat onde dezelfde bepaling.  
 • De verhuurder is niet aansprakelijk, indien 1 van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.